Bilok Mini Pouch | בילוק נרתיק קטן

יצרן: Bilok

55

Bilok Mini Pouch | בילוק נרתיק קטן
Bilok Mini Pouch | בילוק נרתיק קטן

55

נרתיק קטן לטבק מבית בילוק, המאפשר אחסנה של תערובת העישון. תא אחסון קטן מאפשר אחסנה של נייר הגלגול, לשליפה מהירה.