Glass Joint Bubbler | באבלר זכוכית לג’ויינט

65

המלאי אזל

מקטרת מים קטנה (באבלר), המיועדת לג’וינטים.
במקום שימוש בראש (Bowl) רגיל, מכניסים ישירות את הג’וינט לפתח המתאים, מדליקים ושואפים.
העשן יעבור דרך המים שבכלי, כמו בבאבלר קונבנציונלי.