I-Tal Hemp Wick – 3FT | המפוויק 1מ

3

במלאי

I-Tal Hemp Wick - 3FT | המפוויק 1מ
I-Tal Hemp Wick – 3FT | המפוויק 1מ

3

המפוויק הוא חוט מצופה שעווה, המשמש להדלקת מקטרות או מקטרות מים.
מדליקים את החוט, שנשרף באיטיות, ובעזרתו מדליקים את הראש של הפייפ או מקטרת המים שלכם.
הדבר יחסוך את טעם הגז הנשאף בשריפה ישירה עם מצית, ויאפשר שליטה יותר טובה בבעירה.
אורך: 1 מטר

דילוג לתוכן