I-Tal Lighter Sleeve – 16FT | המפוויק למצית 4.85מ

9

במלאי

I-Tal Lighter Sleeve - 16FT | המפוויק 4.85מ
I-Tal Lighter Sleeve – 16FT | המפוויק למצית 4.85מ

9

ניתן להלביש על מצית.

המפוויק הוא חוט מצופה שעווה, המשמש להדלקת מקטרות או מקטרות מים.
מדליקים את החוט, שנשרף באיטיות, ובעזרתו מדליקים את הראש של הפייפ או מקטרת המים שלכם.
הדבר יחסוך את טעם הגז הנשאף בשריפה ישירה עם מצית, ויאפשר שליטה יותר טובה בבעירה.
אורך: 4.85 מטר

דילוג לתוכן