Nano AR Automatic Battery 280mAh | סוללה לקפסולות מיצויים 280 אמפ”ש

39

נקה
Nano AR Automatic Battery 280mAh
Nano AR Automatic Battery 280mAh | סוללה לקפסולות מיצויים 280 אמפ”ש
לשימוש עם:
מיצויים

סוללה בלבד לחיבור למחסניות בעלות שמנים או מיצויים.
סוללה יעילה לשימוש קל ביותר:
אין צורך להפעילה עם כפתור. בעת השאיפה, הסוללה אוטוטמטית תדלק.
יש להרכיב את המחסניות (תא הנוזלים) מעל ראש הסוללה.
הסוללה נטענת בקלות באמצעות חיבור USB.