PLENTY Filling Chamber Reducer | מקטין תא מילוי פלנטי

85

במלאי

פלנטי וופורייזר - מקטין תא מילוי
PLENTY Filling Chamber Reducer | מקטין תא מילוי פלנטי

85

מקטין לתא המילוי של מכשיר האידוי פלנטי.
המקטין הוא טבעת מתכת שניתן להרכיב לתוך תא המילוי של הפלנטי, המצמצם את נפח תא המילוי.
יעיל למי שמשתמש בכמות שלא ממלאת את תא המילוי עד הסוף.
לאחר ההקטנה, התא גם מתאים לשימוש עם קפסולות, המיועדות למילוי מראש.

דילוג לתוכן