RAW Hempwick 1m | רו המפוויק 1מ

5

במלאי

raw hempwick 1m רו המפקוויק 1 מטר
RAW Hempwick 1m | רו המפוויק 1מ

5

המפוויק הוא חוט מצופה שעווה, המשמש להדלקת מקטרות או מקטרות מים.
מדליקים את החוט, שנשרף באיטיות, ובעזרתו מדליקים את הראש של הפייפ או מקטרת המים שלכם.
הדבר יחסוך את טעם הגז הנשאף בשריפה ישירה עם מצית, ויאפשר שליטה יותר טובה בבעירה.
אורך: 1 מטר

דילוג לתוכן