Tightvac 0.57 L – Divider | טייטואק 0.57 – מחיצה

19

במלאי

Tightvac 0.57 L – Divider | טייטואק 0.57 – מחיצה

19

מחיצה מפלסטיק, המיועדת למיכלי האחסון של Tightvac.
המחיצות מאפשרות לחלק את החלל בכלי, וכך להפריד בין סוגי צמחים וזנים שונים.

מחיצה זו מיועדת לכלי בנפח 0.57 ליטר של חברת Tightvac.

מחיצה בלבד, ללא מיכל אחסון.

דילוג לתוכן