VOLCANO Balloon Tube Set 16 x 3 m | 16 יחידות ניילון לבלון

249

יחידת ניילון לבלון וולקנו | VOLCANO Balloon Tube 1 x 3 m × 16

מוצר זה מיועד לשימוש עם מכשירי האידוי וולקנו (Volcano) - שסתום פשוט ושסתום מוצק. יחידת ניילון, להחלפת הניילון המשומש במוצרים המאפשרים החלפה - ליצירת בלון חדש. יחידה באורך 3 מטר. חומרי הגלם של הניילון מותאמים לחום, מגע עם מזון וללא ריח. מוצר זה מיועד לשימוש עם מכשירי האידוי וולקנו.

באמצעות הניילון, ניתן להחליף ולחדש את הניילון המשומש של מוצרים המאפשרים החלפה: בלון מתחלף של שיטת השסתום הפשוט (Easy Valve) - בעל טבעת שחורה עבה המאפשרת ניתוק הניילון והחלפתו. השסתום המוצק (Solid Valve).

במלאי

VOLCANO Balloon Tube Set 16 x 3 m | 16 יחידות ניילון לבלון

249

מוצר זה מיועד לשימוש עם מכשירי האידוי וולקנו – שסתום פשוט ושסתום מוצק.

סט של 16 יחידות ניילון, להחלפת הניילון המשומש במוצרים המאפשרים החלפה – ליצירת בלון חדש.
כל יחידה באורך 3 מטר.
חומרי הגלם של הניילון מותאמים לחום, מגע עם מזון וללא ריח.

מוצר זה מיועד לשימוש עם מכשירי האידוי וולקנו.
באמצעות הניילון, ניתן להחליף ולחדש את הניילון המשומש של מוצרים המאפשרים החלפה:

דילוג לתוכן