VOLCANO Balloon Tube Set 3 x 3 m | 3 יחידות ניילון לבלון

55

יחידת ניילון לבלון וולקנו | VOLCANO Balloon Tube 1 x 3 m × 3

מוצר זה מיועד לשימוש עם מכשירי האידוי וולקנו (Volcano) - שסתום פשוט ושסתום מוצק. יחידת ניילון, להחלפת הניילון המשומש במוצרים המאפשרים החלפה - ליצירת בלון חדש. יחידה באורך 3 מטר. חומרי הגלם של הניילון מותאמים לחום, מגע עם מזון וללא ריח. מוצר זה מיועד לשימוש עם מכשירי האידוי וולקנו.

באמצעות הניילון, ניתן להחליף ולחדש את הניילון המשומש של מוצרים המאפשרים החלפה: בלון מתחלף של שיטת השסתום הפשוט (Easy Valve) - בעל טבעת שחורה עבה המאפשרת ניתוק הניילון והחלפתו. השסתום המוצק (Solid Valve).

במלאי

VOLCANO Balloon Tube Set 3 x 3 m | 3 יחידות ניילון לבלון

55

מוצר זה מיועד לשימוש עם מכשירי האידוי וולקנו – שסתום פשוט ושסתום מוצק.

סט של 3 יחידות ניילון, להחלפת הניילון המשומש במוצרים המאפשרים החלפה – ליצירת בלון חדש.
כל יחידה באורך 3 מטר.
חומרי הגלם של הניילון מותאמים לחום, מגע עם מזון וללא ריח.

מוצר זה מיועד לשימוש עם מכשירי האידוי וולקנו.
באמצעות הניילון, ניתן להחליף ולחדש את הניילון המשומש של מוצרים המאפשרים החלפה:

דילוג לתוכן