EASY VALVE Filling Chamber Reducer | מקטין תא מילוי שסתום פשוט

95

במלאי

EASY VALVE Filling Chamber Reducer | מקטין תא מילוי שסתום פשוט

95

מקטין לתא המילוי של מכשיר האידוי וולקנו – שסתום פשוט.
המקטין הוא טבעת מתכת שניתן להרכיב לתוך תא המילוי של השסתום הפשוט של הוולקנו, המצמצם את נפח תא המילוי.
יעיל למי שמשתמש בכמות שלא ממלאת את תא המילוי עד הסוף.
לאחר ההקטנה, התא גם מתאים לשימוש עם קפסולות, המיועדות למילוי מראש.

דילוג לתוכן